Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-a sekcija yra įkurta įgyvendinant projektą „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijos pastatymas ir įrengimas“. Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006.

Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos tikslas yra teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų gyvybės mokslų srities įmonių kūrimąsi, sumažinti verslą pradedančių gyvybės mokslų srities įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą gyvybės mokslų srityje.

Inkubatoriaus 1-os sekcijos turto naudojimą, veiklos organizavimą bei valdymą, įgyvendina Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Inkubatoriaus 1-a sekcija yra skirta tik gyvybės mokslų srities naujoms (įsteigtoms ne anksčiau nei prieš 1 m.) ir/ar jaunoms (įsteigtoms ne anksčiau nei prieš 5 metus) įmonėms inkubuoti, kitų pramonės ir verslo sričių įmonės į Inkubatoriaus 1-ą sekciją nepriimamos. Įmonių veiklos sritys, atrankos ir priėmimo į Inkubatoriaus 1-ą sekciją kriterijai yra pateikti BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos veiklos vykdymo ir valdymo tvarkos aprašo 2 priede „Ūkio subjektų, siekiančių gauti verslo inkubavimo paslaugas BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-oje sekcijoje, atrankos kriterijai“. Aprašo 2 priede yra nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis vykdoma įmonių atranka pasinaudoti Inkubatoriaus 1-os sekcijos verslo inkubavimo paslaugomis, esant įvairioms Inkubatoriaus 1-os sekcijos infrastruktūros ir išteklių apkrautumo situacijoms.